Våra produkter

Information om de läkemedel vi har tillgängliga i Sverige. Du kan till exempel söka efter en specifik produkt för att se produktresumé eller klicka på någon av produkterna nedan för att få mer information.

Medicinsk utbildning

Genom olika websidor kan vi erbjuda dig medicinsk utbildning via nätet. Du kan ta del av den senaste datan, titta på webcasts och hitta lämpliga publikationer. Här ser du inom vilka olika terapiområden vi kan erbjuda medicinsk utbildning.

För dina patienter

Här hittar du olika servicetjänster som Janssen kan erbjuda dina patienter. En del av våra tjänster är inriktade på ett terapiområde och andra tjänster är kopplade direkt till en produkt. Förutom att erbjuda patienter olika hjälpmedel för att underlätta livet med en specifik sjukdom eller en speciell behandling hoppas vi också att vi kan göra ditt jobb lättare genom att frigöra lite av din tid så att den kan gå till att fler patienter får en bra vård.

Kontakta oss
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss!
Email: jacse@its.jnj.com
Telefonnummer: +468-626 50 00
Eller fylll i vårt kontaktformulär

Medical Education

You have now requested access to the medical education program. Please click the confirm button to proceed Test